Звітність ПП «Оліяр»

Звітність ПП «Оліяр»


Фінансова звітність та Звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.


ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛІЯР» за 2019 рік