“Олiяр” – сучасне виробництво, гордiсть України

Прагнення долучитися до Європи – визначальне сьогоднi в усiх аспектах життя суспiльства. Проте найважливiшим у цьому трендi має бути розвиток сучасних високотехнологiчних виробництв, якi дадуть можливiсть задiяти квалiфiкований трудовий ресурс, якiсну вiтчизняну сировину та забезпечать iстотне збiльшення валового нацiонального продукту. Радiсно, коли маєш можливiсть спостерiгати за невпинним поступом пiдприємства неподалiк, продукцiю якого залюбки споживаєш i на якому, до того ж, працюють твої друзi й сусiди. 

Приватне пiдприємство “Олiяр”, засноване у 2003 роцi, працює в селi Ставчани на Львiвщинi. Це один iз найбiльших виробникiв олiї в Українi, зi 100% нацiональним капiталом i кадрами. На двох власних заводах фiрма випускає продукцiю пiд брендами, якi здобули загальне визнання: “Майола”, “Родинна”, “Соняшна” та олiя “Олiяр”. Завдяки сучасному обладнанню, максимальнiй автоматизацiї технологiчного процесу, постiйному лабораторному контролю якостi сировини i продукцiї “Олiяр” можна поставити в ряд по-справжньому європейських виробництв, яких так потребує сьогоднi Україна. 

Потужнiсть заводу з виготовлення рафiнованої олiї — 360 тонн за добу. За цим показником компанiя перебуває на третьому мiсцi в Українi серед виробникiв рафiнованої соняшникової олiї i щороку нарощує виробничi потужностi.

Докладно: expres.ua