Звітність ПП «Оліяр»

Звітність ПП «Оліяр»


Фінансова звітність та Звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.


ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛІЯР» за 2020 рік


Фінансова звітність та Звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.


ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛІЯР» за 2019 рік